1. Prawo do urlopu w wielkiej Brytanii

Wszyscy pracownicy zatrudnieni w Wielkiej Brytanii, mają prawo do płatnego urlopu (znanego jako prawo do urlopu ustawowego lub rocznego urlopu). Pracodawca może dodać dni wolne od pracy (Bank Holidays) jako część ustawowego urlopu wypoczynkowego. Ważne jest aby w umowie o prace mieć zawarte informacje dotyczące urlopu.

Niestety dość często spotykamy się z tym, że firmy nie wypłacają lub nie chcą wypłacać należnego urlopu dla pracowników. To jest niezgodne z prawem i w przypadku spraw sądowych, prawo jest bardziej przychylne pracownikowi niż pracodawcy.

Praca na pełny etat, czyli 5 dni w tygodniu (40 godzin tygodniowo)

Większość pracowników, którzy pracują 5 dni w tygodniu, musi otrzymać 28 dni rocznego, płatnego urlopu w ciągu roku. Długość urlopu jest obliczana przez pomnożenie typowego tygodnia pracy (5 dni roboczych) przez roczny wymiar 5,6 tygodni. Ilość nadgodzin, które przepracowaliśmy również są doliczane do obliczenia urlopu. Wiec najlepszą i najbardziej przejrzystą metodą do liczenia urlopów, jest ilość od przepracowanych godzin. Jest to 12.07% od ilości przepracowanych godzin.

Praca w niepełnym wymiarze czasu

Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy są również uprawnieni do korzystania z ustawowego minimum, to jest rocznie 5,6 tygodni płatnego urlopu, jednak w tym przypadku może wynosić nieco mniej rzeczywistych dni płatnego urlopu, niż w pełnym wymiarze godzin.

Przykład

Pracownik pracuje 3 dni w tygodniu. Jego urlopu oblicza się, mnożąc 3 przez 5,6, co daje 16,8 dni corocznego płatnego urlopu.

Nieregularne godziny pracy

Osoby pracujące w nieregularnych godzinach – np pracę zmianową lub pracę nieregularną przez agencję, mogą obliczyć przysługujący im okres płatnego urlopu, korzystając z kalkulatora urlopowego na stronie https://www.gov.uk/calculate-your-holiday-entitlement

Ograniczenia dotyczące urlopu ustawowego

Ustawowe płatne dni urlopu są ograniczone do 28 dni rocznie. Pracownicy pracujący 6 dni w tygodniu, mają prawo do 28 dni płatnego urlopu w roku a nie, jak wychodziłoby z wyliczeń 33,6 dni (5,6 pomnożone przez 6).

Święta

Święta religijne lub państwowe nie muszą być dodawane do dni płatnego urlopu.

Pracodawca może zdecydować, czy święta te będą zaliczane do dni urlopu płatnego czy nie.

Dodatkowy urlop

Pracodawca może zaoferować więcej dni płatnego urlopu niż ustawowe 28 dni. Pracodawca w Anglii, nie musi stosować się do wszystkich zasad dodatkowych dni urlopu, które mają zastosowanie do urlopu ustawowego. Na przykład, pracownik może mieć potrzebę skorzystania z urlopu, zanim nabędzie do niego pełne prawa.

Inne aspekty urlopu

Pracownicy mają prawo do:

  • Otrzymywania wynagrodzenia podczas urlopu
  • Naliczania im prawa do urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego i adopcyjnego
  • Naliczania urlopu wypoczynkowego przy jednoczesnym zwolnieniu chorobowym
  • Żądania urlopu w tym samym czasie, w którym przebywa na zwolnieniu lekarskim

Spory

Coroczny płatny urlop jest prawem pracownika, które pracodawca musi respektować. Jeśli pracownik uważa, że ma prawo do płatnego urlopu a jego prawa nie są respektowane, może domagać się sprawiedliwości, aby rozstrzygnąć spór.

2. Wynagrodzenie urlopowe: podstawy

Pracownicy mają prawo do otrzymywania tygodniowego wynagrodzenia, za każdy tydzień urlopu.

Tygodniowa płaca za urlop jest obliczana w zależności od ilości przepracowywanych godzin oraz stawki godzinowej. Zasada ta dotyczy pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin, wniepełnym wymiarze godzin i pracowników dorywczych.

Przykłady i wzory naliczeń stawek urlopowych

  • Stałe godziny pracy i stała stawka za godzinę (w niepełnym wymiarze czasu lub w pełnym wymiarze godzin) – Tygodniowe wynagrodzenie za urlop równe jest typowemu wynagrodzeniu za tydzień pracy.
  • Praca w systemie zmianowym o stałych godzinach (w niepełnym wymiarze godzin lub pełnym etacie) – Tydzień zapłaty za urlop, równe jest średniej tygodniowej liczbie godzin przepracowanych w ciągu ostatnich 12 tygodni, wg średniej otrzymywanej stawki godzinowej.
  • Brak stałych godzin (to praca dorywcza) – Tygodniowe wynagrodzenie za urlop, jest przeciętnym wynagrodzeniem pracownika, jakie otrzymywał w ciągu ostatnich 12 tygodni

Obliczanie średniej stawki godzinowej

Aby obliczyć średnią stawkę godzinową, należy wziąć pod uwagę tylko przepracowane godziny i kwotę otrzymanego wynagrodzenia. Uwzględnia się średnią z ostatnich 12 tygodni. Jeśli pracownik nie otrzymywał wynagrodzenia w każdym tygodniu, należy brać pod uwagę 12 tygodni, podczas których wynagrodzenie otrzymywał.

Więcej informacji

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej szczegółowych informacji, na temat wynagrodzeń za urlopu w Anglii, skontaktuj się z http://www.acas.org.uk/index.aspx?articleid=1461 (ACAS).

Acas
Telephone: 0300 123 11 00
Textphone: 18001 0300 123 1100
Monday to Friday, 8am to 8pm
Saturday, 9am to 1pm

3. Naliczanie uprawnienie do urlopu

Roczny urlop zaczyna naliczać się gdy tylko pracownik rozpoczyna swoją pracę. Pracodawca może stosować technikę naliczania urlopu rocznego lub system bieżący, gdzie na przykład po przepracowaniu 13 tygodni, należy się pracownikowi 7 dni płatnego urlopu.

System bieżący

Pracodawca może zastosować naliczanie urlopu wg system bieżącego. W ramach tego systemu, pracownik dostaje jedną dwunastą urlopu w każdym miesiącu. Tak więc w trzecim miesiącu musi mieć prawo do jednej czwartej całkowitego urlopu, np 7 dni z 28.

Przeniesienia urlopu

Umowa o pracę powinna zawierać informacje, jak wiele dni urlopu może być przeniesione na następny rok. Jeżeli pracownik otrzymuje 28 dni urlopu, na następny rok może być przeniesione maksymalnie 8 dni.

Jeżeli pracownik otrzymuje urlop dłuższy niż 28 dni, pracodawca może pozwolić na przeniesienie niewykorzystanego urlopu.

Jeżeli pracownik nie może wykorzystać całego urlopu, bo na przykład jest już na innym rodzaju urlopu (np chorobowe, urlop macierzyński lub urlop wychowawczy), może przenieść część lub całość niewykorzystanego urlopu w następny rok urlopowy.

 

4. Czas Rezerwacji urlopu

Ogólny okres składania podań o urlop jest co najmniej dwa razy dłuższy niż ilość dni urlopu (np podanie należy złożyć na minimum 2 dni przed, gdy wnioskuje się o 1 dzień urlopu, chyba że umowa o pracę mówi coś innego).

Choć pracodawca może odmówić udzielenia urlopu w określonym czasie, to nie może odmówić urlopu w ogóle.

5. Urlop przed opuszczeniem pracodawcy

W trakcie okresu wypowiedzenia, pracownik może podjąć tyle dni urlopu, ile pozostało z jego ustawowego urlopu.

Ekwiwalent pieniężny zamiast korzystania z urlopu

Gdy ktoś chciałby pobrać ekwiwalent pieniężny zamiast korzystania z urlopu, może to zrobić tylko, gdy opuszcza tego pracodawcę. Pracodawca musi zapłacić za niewykorzystany urlop ustawowy (nawet jeśli pracownik jest zwolniony za wykroczenia).

Pozdrawiam

Szymon Niestryjewski

 

 

%d bloggers like this: