Blog / Niezbędne dokumenty do Self Assessment

Termin rocznego rozliczania upływa 31 stycznia, jednak warto już dziś rozliczyć się za rok 2017/2018. Podpowiadamy, jakie dokumenty do self assessment są niezbędne i jak długo należy je przechowywać, aby uniknąć kar i niejasności.

 

Kto musi złożyć Self Assessment ?

Self Assessment to sposób rozliczenia rocznego z HM Revenue and Customs (HMRC), w którym zawarte są informacje o przychodach i kosztach z danego roku podatkowego.

Do 31 stycznia 2019r. należy rozliczyć się za okres od 6 kwietnia 2017r. do 5 kwietnia 2018r.

Self-Assessment obowiązuje osoby:

 • Zarejestrowane, jako self-employed (również w przypadku, kiedy nie mały one przychodów w danym roku podatkowym)
 • Pracowników budowlanych pracujących w systemie CIS
 • Dyrektorów spółek Ltd, w tym również kierowcy HGV
 • Osoby, które uzyskały więcej niż £2 500 nieopodatkowanego dochodu, np. z wynajmu nieruchomości lub prowizji (należy skontaktować się z HMRC jeśli dochód wynosił 1000-2500)
 • Uzyskały dochód z dywidend, który przekroczył £10 000
 • Mają więcej niż £10 000 z oszczędności, inwestycji lub udziałów
 • Sprzedały dom, akcje i inne aktywa (również w przypadku straty, a nie tylko zysku)
 • Mają dochód wyższy niż £50 000 i pobierały Child Benefit lub partner pobierał Child Benefit
 • Mieszkają za granicą, ale uzyskały dochód w UK
 • Uzyskały dochód zagranicą, który ma być opodatkowany w UK
 • Uzyskały dochód powyżej £100 000
 • Były powiernikami Trust

Więcej szczegółów na temat tego, kto musi złożyć Self Assessment można znaleźć na rządowej stronie Self Assessment tax returns.

Self Assessment to sposób rozliczenia rocznego z HM Revenue and Customs (HMRC), w którym zawarte są informacje o przychodach i kosztach z danego roku podatkowego.

Niezbędne dokumenty do self assessment

Zanim złożysz roczne rozliczenie upewnij się, czy masz wszystkie faktury i rachunki, wystawione oraz otrzymane w danym roku podatkowym. Dokumenty do self assessment będą również niezbędne do ewentualnej kontroli. HRMC może nałożyć karę do £3000 za brak każdego pojedynczego dokumentu.

Wśród dokumentów, które należy przechowywać są:

 • Rachunki i faktury ze sprzedaży za dany rok podatkowy
 • Wszystkie dokumenty potwierdzające wydatki biznesowe np. podróże służbowe, odzież specjalistyczną, narzędzia niezbędne do wykonywania pracy
 • Rejestry VAT, jeśli jesteś zarejestrowany jako podatnik VAT
 • Rozliczenia PAYE, jeśli zatrudniasz pracowników
 • Pozostałe dokumenty dotyczące osobistego dochodu np. z etatu (w tym przypadku będzie wymagany P45 lub P60)

Dyrektorzy zatrudnieni w firmie Ltd, którzy korzystali z benefit in kind, czyli np. służbowego samochodu w celach prywatnych, potrzebują również formularz P11D, aby rozliczyć podatek z tego tytułu.

Więcej na temat rozliczania mil w firmie pisaliśmy w artykule „Rozliczanie mil w firmie„.

 

Chcąc rozliczyć dywidendy należy posiadać tzw. dividend voucher, na którym będą widoczne wszystkie pobrane w roku podatkowym dywidendy.

Pamiętaj, aby rozliczyć koszty, jakie poniosłeś na potrzeby firmy musisz mieć dokumenty, potwierdzające dane wydatki  – paragony, faktury, rachunki.

Jak długo przechowywać dokumenty do self assessment?

Brytyjskie prawo nie określa jednoznacznie sposobu dokumentowania przychodów i kosztów. Faktury i rachunki mogą być przechowywane w wersji papierowej, cyfrowej lub znajdować się w dedykowanym księgowości programie. Ważne, aby były kompletne, dokładne i czytelne.

W przypadku zgubienia danej faktury lub paragonu podczas rozliczenia można wpisać daną wartość w „provisional”. Oznacza to, że nie posiadamy na obecną chwilę dokumentu potwierdzającego wydatek, ale jesteśmy w stanie udowodnić go w późniejszym terminie.  W przypadku kontroli i braku ww. dokumentu HRMC może nałożyć karę za podanie błędnych informacji oraz złe opłacenie podatku.

Jeżeli pracujesz na własny rachunek dokumentację należy przechowywać przez co najmniej 5 lat od ostatecznego terminu rozliczenia, czyli 31 stycznia.

Czyli faktury oraz rachunki za rok podatkowy 2017/2018 nie można wyrzucić, aż do 2024r. Będą one niezbędne w przypadku kontroli z HRMC.

Rozliczenie wcześniej Self Assessment nie tylko pozwala poznać kwotę podatku do zapłaty, ale również daje możliwość rozłożenia jej na raty.

Terminy i konsekwencje

Termin złożenia rozliczenia Self Assessment w papierowej wersji upływa 31 października. Do końca stycznia 2019 roku można rozliczyć się online na stronie HRMC. Również do 31 stycznia do północy należy zapłacić cały należny podatek.

Rozliczenie wcześniej Self Assessment nie tylko pozwala poznać kwotę podatku do zapłaty, ale również daje możliwość rozłożenia jej na raty.

WAŻNE

31 styczna to termin, w jakim pieniądze muszą być na koncie HRMC, a nie zostać wysłane przez podatnika.

Brak rozliczenia rocznego oznacza karę w wysokości  £100 już następnego dnia, po upływie wymaganego terminu. Jeżeli do 30 kwietnia Self Assessment nie zostanie rozliczony, HRMC nakłada kolejną karę £300 oraz  £10 za każdy kolejny dzień zwłoki. Po kolejnych sześciu miesiącach, jeżeli należność nadal nie zostanie uregulowana Twoja kolejna kara (£1200 z poprzedniego okresu) wzrasta o kolejne £300 lub 5%należnego podatku, w zależności która kwota jest wyższa. Kolejnych 12 miesięcy to kolejne 5% lub £300 plus wszystkie zaległe płatności.

 

Z poważaniem

Izabela Jutrzenka Trzebiatowska

TWÓJ ZAUFANY KSIĘGOWY W UK

 

Wyjątkowy Newsletter

 • otrzymujesz tylko te informacje, które Cię interesują
 • jesteś na bieżąco z wiedzą księgową, ale także biznesową
 • możesz skorzystać z ofert przygotowanych tylko dla subskrybentów
 • dodatkowo odpowiemy na wszystkie Twoje pytania
* pola wymagane
Interesują mnie tematy dla:

Najnowsze artykuły:

Masz dodatkowe pytania? Napisz do nas – chętnie pomożemy.

Udostępnij ten post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email