Blog / Dyrektor i Udziałowiec w Spółce LTD

Ponieważ narosło wiele mitów 🙂 i powszechnie nieprawdziwych opinii na temat stanowiska Dyrektora w Spółce LTD, chciałbym dziś „rozprawić z tym” i raz na zawsze wyjaśnić wszelkie nieporozumienia.

Jakie są różnice, między dyrektorem a udziałowcem w spółce LTD

Zrozumienie różnic między dyrektorem a udziałowcem w spółce LTD, jest bardzo ważne. Szczególnie gdy masz właśnie prowadzisz lub zamierzasz otworzyć taką spółkę.

Udziałowiec w spółce LTD

Udziałowiec w spółce LTD to osoba, która posiada udziały w spółce. Ma też prawo do części dochodu spółki, do głosowania i prawo głosu podczas podejmowania decyzji.

Udziałowiec spółki może mianować dyrektorów do prowadzenia firmy w jego imieniu.

Dyrektor w spółce LTD

Dyrektor w spółce LTD, to zarządca firmy i powinien zarządzać firmą dla jej rozwoju i wzrostu.

Specjalne przepisy – The Companies Act 2006 – podkreślają obowiązki dyrektorów firmy LTD:

  • powinien działać w ramach uprawnień, zgodnie ze statusem spółki oraz korzystać z tych uprawnień wyłącznie do celów, do których zostały przeznaczone
  • dbać o rozwój i sukces firmy, z korzyścią dla udziałowców
  • dyrektor powinien sprawować należytą opiekę nad firmą, z zachowaniem wszelkich umiejętności i ze starannością
  • unikać konfliktu interesów
  • nie przyjmować korzyści od osób trzecich
  • jasno i zrozumiale informować o transakcjach lub umowach

Inne obowiązki dyrektorów

Dyrektorzy są również odpowiedzialni, za dotrzymywanie wszystkich zadań i terminów, których oczekuje Companies House i HMRC. Zadania te obejmują składanie rocznych sprawozdań (Annual Return) i rachunków księgowych oraz prowadzenie firmy według brytyjskiego prawa spółek.

Wszystkie odpowiednie dokumenty powinny być złożone w odpowiednim czasie do Companies House i HMRC. Dyrektorzy często angażują księgowego lub biuro księgowe do przygotowania tych dokumentów.

Dyrektorzy mogą być, a w niektórych przypadkach są osobiście odpowiedzialni za długi i ich narastanie w imieniu spółki.

Dyrektorzy są czasami poproszeni o przedstawienie osobistych gwarancji dla kredytów, na działalność gospodarczą. Należy tutaj być bardzo ostrożnym – generalnie radzimy, aby unikać osobistych gwarancji, ale jest to temat na indywidualną konsultację.

konsultacje

Dyrektorzy nie mogą podejmować wszystkich decyzji w spółce, szczególnie jeśli spółka posiada udziałowców. W takich sytuacjach kluczowe decyzje muszą być podejmowane przez udziałowców, na walnych zgromadzeniach, lub uchwałami. Jednak większość decyzji, najczęściej podejmują sami dyrektorzy.

Wypłaty

Dywidendy są zazwyczaj wypłacane udziałowcom a pensje dyrektorom. Dla wielu małych firm w Wielkiej Brytanii, gdy ta sama osoba jest jednocześnie dyrektorem i udziałowcem, pensja i dywidenda jest wypłacana tej samej osobie. Zasady ich wypłaty często są dostosowane do ich indywidualnych sytuacji.

Aby być na bieżąco w sprawach podatkowych i księgowych, regularnie sprawdzaj naszą stronę lub najlepiej zapisz się do newsletter.

Z poważaniem
Szymon Niestryjewski

Wyjątkowy Newsletter

  • otrzymujesz tylko te informacje, które Cię interesują
  • jesteś na bieżąco z wiedzą księgową, ale także biznesową
  • możesz skorzystać z ofert przygotowanych tylko dla subskrybentów
  • dodatkowo odpowiemy na wszystkie Twoje pytania
* pola wymagane
Interesują mnie tematy dla:

Najnowsze artykuły:

Masz dodatkowe pytania? Napisz do nas – chętnie pomożemy.

Jeśli kontaktując się z nami, przekazujesz nam swoje dane osobowe, będą wykorzystywane wyłącznie w celach kontaktowych w sposób opisany w naszej POLITYCE PRYWATNOŚCI