Blog / Działalność w Wielkiej Brytanii – jaką formę wybrać?

Działalność w Wielkiej Brytanii – wybór odpowiedniej formy

Decyzja o porzuceniu korporacyjnej rzeczywistości i wkroczeniu na rynek prywatnych przedsiębiorców wymaga wiele odwagi, ale również dobrego zaplanowania.

Pierwszym dylematem, przed jakim staje świeży biznesmen, jest wybór odpowiedniej formy działalności. Czy ma to być samodzielna praca na swój rachunek (sole trader), czy też spółka (partnership lub company) – znalezienie najlepszego rozwiązania nie jest sprawą prostą i zależy od wielu czynników. Okoliczności, jakie należy wziąć pod uwagę to między innymi branża, w której działamy, posiadane zasoby inwestycyjne, a także potencjalni wspólnicy.

Z podobnymi problemami borykają się również przedsiębiorcy, którzy już od jakiegoś czasu funkcjonują w brytyjskim systemie gospodarczym. Rozwój działalności często prowadzi do chęci powiększenia zespołu, wejścia w spółkę, zatrudnienia dodatkowych pracowników. W obydwu przypadkach decyzja powinna być przemyślana i dogłębnie przeanalizowana. Przyjrzyjmy się zatem wariantom, jakie przewiduje brytyjskie prawo.

Sole trader (jednoosobowa działalność gospodarcza)

Sole trader to najprostsza forma prowadzenia działalności gospodarczej na wyspach. Minimum formalności przy zakładaniu firmy, stosunkowo łatwe rozliczanie podatku (w porównaniu ze spółkami) i brak nadmiernych obciążeń wynikających z przepisów prawa. W przypadku przekroczenia progu dochodowego w wysokości 82.000 funtów, należy się zarejestrować jako płatnik VAT. Zatrudniając dodatkowe osoby, musimy im zapewnić należytą obsługę kadrową.

Sole trader odpowiada całym swoim majątkiem za wynik swojej działalności, a więc też ze ewentualne długi. Nie ma tu rozróżnienia na kapitał prywatny i firmowy. Zyskiem jest cały dochód po zapłaceniu podatku.

Limited company (spółka kapitałowa)

Prowadzenie spółki charakteryzuje się zupełnie inną formą zarządzania i zdecydowanie bardziej skomplikowaną strukturą, niż sole trader. Spółka oferuje szerokie możliwości w zakresie tax planning (pol. planowanie podatkowe, a więc umiejętne bilansowanie strony kosztowej z przychodami tak, aby wykazać możliwie najmniejszą podstawę opodatkowania).

Właścicielami spółki są udziałowcy, a zarządzają nimi dyrektorzy. Limited Company ma odrębną formę prawną, tak więc dyrektorzy mają ograniczoną odpowiedzialność – jedynie w zakresie poniesionych inwestycji. Dzięki swojej konstrukcji, spółka umożliwia im także znaczne obniżenie należnego podatku.

Spółki kapitałowe działają na podstawie Companies Act (ustawa o spółkach), która narzuca na nie określone obowiązki. Są to: statutory accounts (konta ustawowe), corporation tax (podatek od spółek kapitałowych), PAYE or NI (Pay-as-you-earn oraz National Insurance – cykliczne zobowiązania związane z zatrudnianiem pracowników), deklaracje VAT oraz szczegółowy audyt.

Zyskiem dla właścicieli spółki mogą być przychody ze świadczenia pracy na jej rzecz, bądź dywidenda. Istotne w przypadku Limited Company jest „wyciąganie” dochodów (profit extraction) ze spółki tak, aby ponieść jak najmniejszy koszt podatkowy, który ze względu na odrębną formę prawną płacą niezależnie właściciele (i dyrektorzy), jak i sama spółka.

Partnership (spółka osobowa)

Partnership to idealne rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy chcieliby wejść w spółkę, bez konieczności zakładania Limited Company. Zasadnicza różnica pomiędzy aktywnością Company i Partnership to brak konieczności „wyciągania” zysków ze spółki. Partnership to swego rodzaju połączenie (przynajmniej) dwóch przedsiębiorców, działających na zasadach sole trader, w jedną formę prawną.
Ze względu na zakres odpowiedzialności rozróżniamy trzy główne typy spółek osobowych.

Business Partnership to najprostsza forma partnerstwa dwóch przedsiębiorców. Odpowiadają oni całym swoim majątkiem za działalność spółki. Zarówno koszty, jak i dochody dzielone są równo pomiędzy współwłaścicieli. Każdy z nich składa osobne zeznanie podatkowe.

W przypadku Limited Partnership mamy do czynienia z dwoma rodzajami wspólników: general partner (wspólnik) i limited partner (komandytariusz). General partner odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczeń, natomiast limited partner tylko do wysokości wniesionego wkładu.

Z kolei Limited Liability Partnership swoją formą najbardziej przypomina Limited Company. W tej strukturze wszyscy wspólnicy odpowiadają za długi spółki jedynie do wielkości poniesionych inwestycji. Należy wiedzieć, że prowadzenie LLP wiąże się z dodatkowymi zobowiązaniami, jak statutory accounts, czy audited annual recored (sprawozdania roczne).

Pozdrawiam

Szymon Niestryjewski

 

 

 

 

Wyjątkowy Newsletter

  • otrzymujesz tylko te informacje, które Cię interesują
  • jesteś na bieżąco z wiedzą księgową, ale także biznesową
  • możesz skorzystać z ofert przygotowanych tylko dla subskrybentów
  • dodatkowo odpowiemy na wszystkie Twoje pytania
* pola wymagane
Interesują mnie tematy dla:

Najnowsze artykuły:

Masz dodatkowe pytania? Napisz do nas – chętnie pomożemy.

Jeśli kontaktując się z nami, przekazujesz nam swoje dane osobowe, będą wykorzystywane wyłącznie w celach kontaktowych w sposób opisany w naszej POLITYCE PRYWATNOŚCI