Sklep

Certyfikat rezydencji podatkowej dla spółki LTD

Certyfikat rezydencji podatkowej dla spółki LTD

£80.00

[reservation_button]

Opis produktu

Certyfikat rezydencji podatkowej dla spółki LTD to dokument, który potwierdza, że konkretna firma jest rezydentem podatkowym określonego kraju. Pozwala na rozliczanie się z całości dochodów w kraju, który ten certyfikat mu wystawił.

Jeśli potrzebujesz wsparcia w zakresie otrzymania certyfikatu rezydencji podatkowej w UK – zgłoś się do nas. Pomagamy  w złożeniu wniosku.

______

Certyfikat rezydencji podatkowej dla spółki LTD – WAŻNE informacje

Certyfikat rezydencji podatkowej w UK (ang. Certificate of Residence) wydaje brytyjski urząd skarbowy, czyli HMRC. Trwa to do 5 do 8 tygodni. Certyfikat jest tłumaczony na dowolny język (w zależności dla jakiego kraju jest potrzebny).

Certyfikat rezydencji podatkowej jest również wydawany dla nowopowstałych firm, jeszcze przed złożeniem pierwszych rozliczeń do HMRC.

WAŻNE! Decyzja o wydaniu certyfikatu leży po stronie HMRC, a samo złożenie wniosku nie gwarantuje jego otrzymania. 

______

Certyfikat rezydencji podatkowej – warto go mieć

Certyfikat rezydencji podatkowej pozwala skutecznie, w sposób niebudzący wątpliwości, korzystać z zapisów umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Wielką Brytanią a innym krajem (jeśli istnieje umowa między danymi krajami w tym zakresie).

Dokument ten daje też możliwość precyzyjnego wyliczenia tzw. podatku u źródła, czyli podatku pobieranego od płatności transgranicznych. To znaczy takich, w których ten, kto sprzedaje towar albo usługę, ma inną rezydencję podatkową niż ten, kto je kupuje.

______

Sprawdź, czy jesteś rezydentem?

Firma ma rezydencję podatkową tam, gdzie została zarejestrowana lub gdzie znajduje się jej zarząd. Jeśli przedsiębiorstwo ma siedziby w dwóch krajach, to przyjmuje się, że miejsce jego rezydencji podatkowej jest tam, gdzie zapadają kluczowe decyzje w sprawie funkcjonowania.

______

Postaw na ekspertów

Zapewniamy wsparcie w zakresie przygotowania wniosku, kontaktu z HMRC. Przeprowadzimy Cię przez całą procedurę tak, byś bez problemu dostał certyfikat.