Sklep

Certyfikat rezydencji podatkowej

Certyfikat rezydencji podatkowej

£80.00

Opis produktu

Certyfikat rezydencji podatkowej to dokument, który potwierdza, że konkretny podatnik – firma albo osoba fizyczna –  jest rezydentem podatkowym określonego kraju. Pozwala na rozliczanie się z całości dochodów w kraju, który ten certyfikat mu wystawił.

Certyfikat rezydencji podatkowej w UK (ang. CFR – Certificat of Fiscial Residence) wydaje brytyjski urząd skarbowy, czyli HMRC. Trwa to do 5 do 8 tygodni.

Ale uwaga! Nie zawsze kończy się powodzeniem. Ważny jest dobrze skonstruować wniosek, który jest merytorycznie uzasadniony oraz udokumentowany. W tym celu warto doszukać się w swoich dokumentach kilku szczegółów. Będą to m.in.: data przylotu do UK, czy policzyć dni spędzone poza UK (urlopy, itp.) licząc od pierwotnego  przylotu.

Certyfikat jest dwujęzyczny w zależności dla jakiego kraju jest wydany. Ważny jest przez rok oraz można wystąpić o kilka egzemplarzy jednoczenie.

______

Certyfikat rezydencji podatkowej – warto go mieć

O ten dokument mogą starać się zarówno osoby fizyczne, jak i spółki. Dlaczego warto? Ponieważ certyfikat rezydencji podatkowej pozwala skutecznie, w sposób niebudzący wątpliwości, korzystać z zapisów umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Wielką Brytanią a innym krajem.

Od początku 2021 r. będzie bezcenny z jeszcze jednego powodu. Wchodzą mają wejść w życie przepisy ograniczające ulgę abolicyjną dla Polaków zarabiających za granicą, które zapowiedział polski rząd.

Certyfikat rezydencji podatkowej daje też możliwość precyzyjnego wyliczenia tzw. podatku u źródła, czyli podatku pobieranego od płatności transgranicznych. To znaczy takich, w których ten, kto sprzedaje towar albo usługę, ma inną rezydencję podatkową niż ten, kto je kupuje.

______

Sprawdź, czy jesteś rezydentem?

Jeśli chodzi o osoby fizyczne, czyli nie-przedsiębiorców, to warunkiem uzyskania rezydencji podatkowej w Wielkiej Brytanii jest przebywanie na jej terytorium co najmniej 183 dni w roku.

Z kolei firma ma rezydencję podatkową tam, gdzie została zarejestrowana lub gdzie znajduje się jej zarząd. Jeśli przedsiębiorstwo ma siedziby w dwóch krajach, to przyjmuje się, że miejsce jego rezydencji podatkowej jest tam, gdzie zapadają kluczowe decyzje w sprawie funkcjonowania.

______

Postaw na ekspertów

Zapewniamy wsparcie w zakresie przygotowania wniosku, kontaktu z HMRC. Przeprowadzimy Cię przez całą procedurę tak, byś bez problemu dostał certyfikat.