Blog / Podatek VAT pomiędzy Polską i Wielką Brytanią

Polska i Wielka Brytania są w obszarze VAT Unii Europejskiej. Jednak przepisy dotyczące podatku VAT są dosyć skomplikowane, co często wpływa na działalność pomiędzy naszymi krajami.

Podatek VAT pomiędzy Polską i Wielką Brytanią – Problemy małych firm w Wielkiej Brytanii

Wielka Brytania składa się z kilku krajów: Anglii, Walii, Szkocji, Irlandii Północnej oraz Wyspy Man. Polski VAT nazywany jest jako Podatek od Towarów i Usług lub PTU . Od stycznia 2011 r. podstawową stawką podatku VAT w Polsce była 23%.

Export towarów do Polski

Firma zarejestrowana na VAT w Wielkiej Brytanii nie musi naliczać VAT od towarów wysyłanych do Polski, pod warunkiem, że posiada dokument potwierdzający wywóz. Należy również posiadać numer rejestracyjny PTU polskiego klienta i pokazać go na fakturze (łącznie z prefiksem PL). Wszystkie polskie numery VAT są w formacie 10 cyfr.

Adres Odbiorcy

Dla celów podatku VAT, jest to fizyczny przepływ towarów – nie ma znaczenia adres odbiorcy. Faktura wystawiona polskiej firmie – gdy towary nie opuszczają Wielkiej Brytanii – nie będzie zazwyczaj klasyfikowana jako eksport i w tym przypadku podatek VAT będzie wymagalny.

Jednakże, towary wysyłane do Polski w imieniu klienta z Wielkiej Brytanii bez polskiego numeru VAT są nadal przedmiotem VAT-u UK ze zwykłą stawką ( nawet jeśli klient jest zarejestrowany na VAT w Wielkiej Brytanii ).

podatek-vat-pomiedzy-polska-i-wielka-brytania

Nawet wówczas, gdy VAT nie jest pobierany, wartość netto sprzedaży musi nadal być zgłaszana w deklaracji VAT w Wielkiej Brytanii. Firma w Anglii jest w stanie odzyskać VAT od towarów, które są eksportowe, z zastrzeżeniem normalnych zasad dotyczących odzyskiwania podatku naliczonego.

Jeśli polski klient nie jest zarejestrowany na PTU a firma nie jest zarejestrowana w Wielkiej Brytanii na PTU, podatek VAT musi być naliczony. W tym przypadku sprzedaż opisujemy w rubryce 1 i rubryce 6, deklaracji VAT w Wielkiej Brytanii a nie w rubryce 8.

Wszelkie dodatkowe opłaty jak transport towaru, wysyłka lub dostawa są obowiązkowe i powinny być naliczane według tej samej stawki podatku VAT jak reszta elementów w tej wysyłki czyli równe 0%.

Niezależnie od tego, czy podatek VAT jest rozliczany wg VAT Uproszczony, musi zawierać wartość eksportu w obrotach jednolitej stawki VAT. Może to oznaczać, że firmie opłaca się przejść na system VAT-u Uproszczonego czyli Flat Rate Scheme.

Każdego roku Firma w Wielkiej Brytanii powinna sprawdzić, czy wartość sprzedaży do niezarejestrowanych klientów w Polsce wymaga, aby zarejestrować się do PTU.

Zasadniczo wymagania rejestracji na PTU Firm Brytyjskich a następnie opłacania PTU zamiast brytyjskiego podatku VAT, dotyczą sytuacji, jeżeli sprzedaż towarów do klientów w Polsce, którzy nie są zarejestrowani w PTU przekracza 160.000 zł w roku kalendarzowym.

Wszystkie tego rodzaju sprzedaże, będą wówczas poza zakresem podatku VAT w Wielkiej Brytanii, ale nadal należy je zgłaszać w polach 6 i 8 brytyjskiej deklaracji VAT.

Rejestracja za granicą jest również opcją dla niższych obrotów sprzedaży, ale wskaźniki polskiego PTU są zazwyczaj wyższe niż równowartość podatku VAT w Wielkiej Brytanii, dlatego jest mało prawdopodobne, aby było korzystne.

 

 

Masz dodatkowe pytania? Napisz do nas – chętnie pomożemy.

Udostępnij ten post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Ten post ma jeden komentarz

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.