Polska i Wielka Brytania są w obszarze VAT Unii Europejskiej. Jednak przepisy dotyczące podatku VAT są dosyć skomplikowane, co często wpływa na działalność pomiędzy naszymi krajami.

Podatek VAT pomiędzy Polską i Wielką Brytanią – Problemy małych firm w Wielkiej Brytanii

Wielka Brytania składa się z kilku krajów: Anglii, Walii, Szkocji, Irlandii Północnej oraz Wyspy Man. Polski VAT nazywany jest jako Podatek od Towarów i Usług lub PTU . Od stycznia 2011 r. podstawową stawką podatku VAT w Polsce była 23%.

Export towarów do Polski

Firma zarejestrowana na VAT w Wielkiej Brytanii nie musi naliczać VAT od towarów wysyłanych do Polski, pod warunkiem, że posiada dokument potwierdzający wywóz. Należy również posiadać numer rejestracyjny PTU polskiego klienta i pokazać go na fakturze (łącznie z prefiksem PL). Wszystkie polskie numery VAT są w formacie 10 cyfr.

Adres Odbiorcy

Dla celów podatku VAT, jest to fizyczny przepływ towarów – nie ma znaczenia adres odbiorcy. Faktura wystawiona polskiej firmie – gdy towary nie opuszczają Wielkiej Brytanii – nie będzie zazwyczaj klasyfikowana jako eksport i w tym przypadku podatek VAT będzie wymagalny.

Jednakże, towary wysyłane do Polski w imieniu klienta z Wielkiej Brytanii bez polskiego numeru VAT są nadal przedmiotem VAT-u UK ze zwykłą stawką ( nawet jeśli klient jest zarejestrowany na VAT w Wielkiej Brytanii ).

podatek-vat-pomiedzy-polska-i-wielka-brytania

Nawet wówczas, gdy VAT nie jest pobierany, wartość netto sprzedaży musi nadal być zgłaszana w deklaracji VAT w Wielkiej Brytanii. Firma w Anglii jest w stanie odzyskać VAT od towarów, które są eksportowe, z zastrzeżeniem normalnych zasad dotyczących odzyskiwania podatku naliczonego.

Jeśli polski klient nie jest zarejestrowany na PTU a firma nie jest zarejestrowana w Wielkiej Brytanii na PTU, podatek VAT musi być naliczony. W tym przypadku sprzedaż opisujemy w rubryce 1 i rubryce 6, deklaracji VAT w Wielkiej Brytanii a nie w rubryce 8.

Wszelkie dodatkowe opłaty jak transport towaru, wysyłka lub dostawa są obowiązkowe i powinny być naliczane według tej samej stawki podatku VAT jak reszta elementów w tej wysyłki czyli równe 0%.

Niezależnie od tego, czy podatek VAT jest rozliczany wg VAT Uproszczony, musi zawierać wartość eksportu w obrotach jednolitej stawki VAT. Może to oznaczać, że firmie opłaca się przejść na system VAT-u Uproszczonego czyli Flat Rate Scheme.

Każdego roku Firma w Wielkiej Brytanii powinna sprawdzić, czy wartość sprzedaży do niezarejestrowanych klientów w Polsce wymaga, aby zarejestrować się do PTU.

Zasadniczo wymagania rejestracji na PTU Firm Brytyjskich a następnie opłacania PTU zamiast brytyjskiego podatku VAT, dotyczą sytuacji, jeżeli sprzedaż towarów do klientów w Polsce, którzy nie są zarejestrowani w PTU przekracza 160.000 zł w roku kalendarzowym.

Wszystkie tego rodzaju sprzedaże, będą wówczas poza zakresem podatku VAT w Wielkiej Brytanii, ale nadal należy je zgłaszać w polach 6 i 8 brytyjskiej deklaracji VAT.

Rejestracja za granicą jest również opcją dla niższych obrotów sprzedaży, ale wskaźniki polskiego PTU są zazwyczaj wyższe niż równowartość podatku VAT w Wielkiej Brytanii, dlatego jest mało prawdopodobne, aby było korzystne.