fbpx

Podatek od towarów i usług – zwany potocznie podatkiem VAT (value added tax) – to obowiązująca na terenie całej Unii Europejskiej opłata skarbowa, pobierana na każdym kolejnym etapie sprzedaży towarów oraz usług. W każdym kraju członkowskim UE obowiązują inne, ustalone przez dany rząd, stawki podatku VAT. Co należy wiedzieć o podatku VAT w Wielkiej Brytanii? Podpowiadamy!

Pierwsza koncepcja podatku VAT pojawiła się już na początku XX wieku – w 1920 r. wyłożył ją niemiecki przedsiębiorca Carl Friedrich von Siemens. Już po II wojnie światowej koncepcję tę rozwinął francuski ekonomista Maurice Laure, a podatek VAT jako pierwszy kraj wprowadziła właśnie Francja.

Na czym polega podatek VAT? Jest to danina, pobierana na każdym kolejnym etapie obrotu towarami lub usługami, z tym, że kolejne kwoty podatku nie nakładają się na siebie. Oznacza to, że przedsiębiorca ma prawo zastosować mechanizm odliczenia podatku pobranego w poprzednich etapach obrotu.

Wysokość podatku VAT w Unii Europejskiej regulują przepisy Dyrektywy Rady Europejskiej 2006/112/EC. Zgodnie z nią, minimalna podstawowa stawka podatku VAT, którą mogą stosować państwa członkowskie UE wynosi 15%. W praktyce, w poszczególnych krajach Unii stawki te są różne – od 15% w Luksemburgu, przez 23% w Polsce aż po 27% na Węgrzech. Kraje UE mają również prawo regulować swoimi wewnętrznymi przepisami stosowanie stawek obniżonych czy kwestię całkowitego zwolnienia z VAT-u.

Zadaj pytanie

Stawki VAT w Wielkiej Brytanii

Co do zasady, w Wielkiej Brytanii obowiązują trzy stawki podatku VAT:

 • 20% – stawka podstawowa (standard rate),
 • 5% – stawka obniżona (reduced rate),
 • 0% – stawka zerowa (zero rate).

Ponadto, na Wyspach wyróżnia się również dwie dodatkowe grupy towarów i usług:

 • wyłączone z opodatkowania (exempt),
 • poza zakresem opodatkowania (outside the scope of UK VAT).

Jaka stawka na jakie towary/usługi?

Zdecydowana większość towarów i usług w Wielkiej Brytanii jest obecnie opodatkowana stawką wynoszącą 20%. Stawka obniżona w wysokości 5% obowiązuje w przypadku m.in. gazu i prądu wykorzystywanego przez gospodarstwa domowe, produktów energooszczędnych, remontów domów mieszkalnych, fotelików samochodowych oraz innych produktów związanych z bezpieczeństwem dzieci. Stawka 0% dotyczy natomiast m.in. większości produktów żywnościowych, ubrań i obuwia dziecięcego, usług druku i publikacji, produktów dla niepełnosprawnych czy produktów chroniących życie lub zdrowie (np. kaski motocyklowe).

Wyłączone z opodatkowania są usługi ubezpieczeniowe, finansowe, pocztowe, edukacyjne, lekarskie, szpitalne oraz rekreacyjne. Natomiast poza zakresem opodatkowania znajdują się m.in. opłaty drogowe i za prawo jazdy, a także darowizny na cele charytatywne.

Kto musi być czynnym podatnikiem VAT w Wielkiej Brytanii?

Czynnym podatnikiem (płatnikiem) VAT w Wielkiej Brytanii zostaje przedsiębiorca/firma/spółka po rejestracji w Revenue and Customs HMRC. Istnieją trzy główne sytuacje, kiedy należy dokonać takiej rejestracji:

 • gdy obrót w ciągu ostatnich 12 miesięcy przekroczył poziom £85,000,
 • gdy przedsiębiorca spodziewa się, że jego obrót przekroczy poziom £85,000 w ciągu kolejnych 30 dni,
 • gdy przedsiębiorca przejmuje już istniejącą firmę będącą płatnikiem VAT i ma zamiar kontynuować jej działalność.

Jak zarejestrować się jako podatnik VAT w Wielkiej Brytanii?

Jeśli przedsiębiorca spełnia jedno z powyższych kryteriów, ma obowiązek w ciągu 30 dni zarejestrować się jako podatnik VAT. Większość firm może zrobić to drogą on-line na stronie HMRC. Niestety, jest to procedura dość czasochłonna, a na potwierdzenie rejestracji niekiedy czeka się nawet kilka tygodni. Kiedy numer VAT (VRN number – VAT Registration Number) zostanie już nadany, przedsiębiorca jest zobowiązany do doliczania stawek podatku VAT do kwot netto na wystawianych klientom fakturach – chyba, że sprzedaż danego towaru lub usługi jest z tego zwolniona.

Zadaj pytanie

Możliwości rejestracji jako płatnik VAT

Podczas rejestracji on-line należy wybrać jedną z czterech opcji opłacania podatku VAT:

 • standard accounting scheme – najczęściej wybierane kwartalne rozliczenie z fiskusem. Przedsiębiorca już w momencie wystawienia faktury ma zobowiązanie uiszczenia podatku VAT. Może również go obniżać poprzez odliczanie VAT-u z zakupów,
 • VAT flat rate scheme – dla przedsiębiorców, których roczny obrót nie przekracza poziomu £150,000, polega na opłacaniu VAT-u ryczałtowego, którego stawka zależy od rodzaju wykonywanych usług. Przykładowo: księgowe – 14,5%, reklamowe – 11%, biura podróży – 10,5%), nie ma za to możliwości odliczania VAT-u z zakupów.
 • cash accounting schemestworzona z myślą o firmach, które mogą mieć problemy z płynnością finansową, polega na tym, że obowiązek opłacenia VAT-u od sprzedaży pojawia się dopiero w momencie otrzymania zapłaty od klienta. Aanalogicznie – odliczenie VAT-u od zakupów jest możliwe dopiero w momencie uiszczenia należności.
 • annual accounting schemeumożliwia złożenie jednej deklaracji VAT w roku (zamiast czterech) oraz rozłożenie płatności podatku na raty. Przeznaczona dla firm, których obrót nie przekroczył sumy £1,350,000 rocznie.

Składanie deklaracji VAT

Status płatnika VAT – podobnie jak w Polsce – nakłada na przedsiębiorcę obowiązek składania deklaracji VAT. W Wielkiej Brytanii przygotowuje się je w systemie kwartalnym. Tu warto zaznaczyć, że nie są to kwartały kalendarzowe, ale indywidualne dla każdej firmy (zależne od momentu rejestracji VAT). W deklaracji podaje się informacje dotyczące m.in. wartości sprzedaży i zakupów, ogólnej wartości podatku VAT do zapłaty oraz odliczenia, a także kwotę podatku do zwrotu. Co ważne – dokument należy złożyć nawet w czasie, gdy firma nie prowadzi działalności lub nie dokonuje żadnych transakcji sprzedaży czy zakupu. Niewywiązanie się z tego obowiązku może skutkować nałożeniem na firmę kary finansowej, a te bywają ogromne.

Utrata statusu płatnika VAT

Co ważne, prowadząc działalność w Wielkiej Brytanii możesz również utracić status płatnika VAT (zostać wyrejestrowanym z HMRC). Może się tak stać np. w przypadku notorycznych opóźnień w składaniu deklaracji VAT, problemów z dostarczaniem korespondencji od fiskusa czy braku sprzedaży na terenie Wielkiej Brytanii przez kilka kolejnych kwartałów.

Wielu przedsiębiorcom – zwłaszcza początkującym – nietrudno jest pogubić się w gąszczu przepisów dotyczących podatku VAT w Wielkiej Brytanii. Jeśli nie jesteś pewien, jak ugryźć ten rozległy temat, zwróć się do nas. Podpowiemy Ci, który model rejestracji jest najkorzystniejszy dla Twojego modelu biznesu i zapewnimy Ci spokojną głowę przez cały okres prowadzenia firmy. Jeśli chcesz, możesz też uzyskać odpowiedzi na nurtujące Cię pytania, korzystając z konsultacji VAT.


Aby być na bieżąco w sprawach podatkowych i księgowych, regularnie sprawdzaj naszą stronę lub najlepiej zapisz się na newsletter.

Z poważaniem