Blog / Wszystko, co musisz wiedzieć o podatku VAT w Wielkiej Brytanii

Podatek od towarów i usług – zwany potocznie podatkiem VAT (value added tax) – to obowiązująca na terenie całej Unii Europejskiej opłata skarbowa, pobierana na każdym kolejnym etapie sprzedaży towarów oraz usług. W każdym kraju członkowskim UE obowiązują inne, ustalone przez dany rząd, stawki podatku VAT. Co należy wiedzieć o podatku VAT w Wielkiej Brytanii? Podpowiadamy!

Pierwsza koncepcja podatku VAT pojawiła się już na początku XX wieku – w 1920 r. wyłożył ją niemiecki przedsiębiorca Carl Friedrich von Siemens. Już po II wojnie światowej koncepcję tę rozwinął francuski ekonomista Maurice Laure, a podatek VAT jako pierwszy kraj wprowadziła właśnie Francja.

Na czym polega podatek VAT? Jest to danina, pobierana na każdym kolejnym etapie obrotu towarami lub usługami, z tym, że kolejne kwoty podatku nie nakładają się na siebie. Oznacza to, że przedsiębiorca ma prawo zastosować mechanizm odliczenia podatku pobranego w poprzednich etapach obrotu.

Wysokość podatku VAT w Unii Europejskiej regulują przepisy Dyrektywy Rady Europejskiej 2006/112/EC. Zgodnie z nią, minimalna podstawowa stawka podatku VAT, którą mogą stosować państwa członkowskie UE wynosi 15%. W praktyce, w poszczególnych krajach Unii stawki te są różne – od 15% w Luksemburgu, przez 23% w Polsce aż po 27% na Węgrzech. Kraje UE mają również prawo regulować swoimi wewnętrznymi przepisami stosowanie stawek obniżonych czy kwestię całkowitego zwolnienia z VAT-u.

Zadaj pytanie

Stawki VAT w Wielkiej Brytanii

Co do zasady, w Wielkiej Brytanii obowiązują trzy stawki podatku VAT:

 • 20% – stawka podstawowa (standard rate),
 • 5% – stawka obniżona (reduced rate),
 • 0% – stawka zerowa (zero rate).

Ponadto, na Wyspach wyróżnia się również dwie dodatkowe grupy towarów i usług:

 • wyłączone z opodatkowania (exempt),
 • poza zakresem opodatkowania (outside the scope of UK VAT).

Jaka stawka na jakie towary/usługi?

Zdecydowana większość towarów i usług w Wielkiej Brytanii jest obecnie opodatkowana stawką wynoszącą 20%. Stawka obniżona w wysokości 5% obowiązuje w przypadku m.in. gazu i prądu wykorzystywanego przez gospodarstwa domowe, produktów energooszczędnych, remontów domów mieszkalnych, fotelików samochodowych oraz innych produktów związanych z bezpieczeństwem dzieci. Stawka 0% dotyczy natomiast m.in. większości produktów żywnościowych, ubrań i obuwia dziecięcego, usług druku i publikacji, produktów dla niepełnosprawnych czy produktów chroniących życie lub zdrowie (np. kaski motocyklowe).

Wyłączone z opodatkowania są usługi ubezpieczeniowe, finansowe, pocztowe, edukacyjne, lekarskie, szpitalne oraz rekreacyjne. Natomiast poza zakresem opodatkowania znajdują się m.in. opłaty drogowe i za prawo jazdy, a także darowizny na cele charytatywne.

Kto musi być czynnym podatnikiem VAT w Wielkiej Brytanii?

Czynnym podatnikiem (płatnikiem) VAT w Wielkiej Brytanii zostaje przedsiębiorca/firma/spółka po rejestracji w Revenue and Customs HMRC. Istnieją trzy główne sytuacje, kiedy należy dokonać takiej rejestracji:

 • gdy obrót w ciągu ostatnich 12 miesięcy przekroczył poziom £85,000,
 • gdy przedsiębiorca spodziewa się, że jego obrót przekroczy poziom £85,000 w ciągu kolejnych 30 dni,
 • gdy przedsiębiorca przejmuje już istniejącą firmę będącą płatnikiem VAT i ma zamiar kontynuować jej działalność.

Jak zarejestrować się jako podatnik VAT w Wielkiej Brytanii?

Jeśli przedsiębiorca spełnia jedno z powyższych kryteriów, ma obowiązek w ciągu 30 dni zarejestrować się jako podatnik VAT. Większość firm może zrobić to drogą on-line na stronie HMRC. Niestety, jest to procedura dość czasochłonna, a na potwierdzenie rejestracji niekiedy czeka się nawet kilka tygodni. Kiedy numer VAT (VRN number – VAT Registration Number) zostanie już nadany, przedsiębiorca jest zobowiązany do doliczania stawek podatku VAT do kwot netto na wystawianych klientom fakturach – chyba, że sprzedaż danego towaru lub usługi jest z tego zwolniona.

Zadaj pytanie

Możliwości rejestracji jako płatnik VAT

Podczas rejestracji on-line należy wybrać jedną z czterech opcji opłacania podatku VAT:

 • standard accounting scheme – najczęściej wybierane kwartalne rozliczenie z fiskusem. Przedsiębiorca już w momencie wystawienia faktury ma zobowiązanie uiszczenia podatku VAT. Może również go obniżać poprzez odliczanie VAT-u z zakupów,
 • VAT flat rate scheme – dla przedsiębiorców, których roczny obrót nie przekracza poziomu £150,000, polega na opłacaniu VAT-u ryczałtowego, którego stawka zależy od rodzaju wykonywanych usług. Przykładowo: księgowe – 14,5%, reklamowe – 11%, biura podróży – 10,5%), nie ma za to możliwości odliczania VAT-u z zakupów.
 • cash accounting schemestworzona z myślą o firmach, które mogą mieć problemy z płynnością finansową, polega na tym, że obowiązek opłacenia VAT-u od sprzedaży pojawia się dopiero w momencie otrzymania zapłaty od klienta. Aanalogicznie – odliczenie VAT-u od zakupów jest możliwe dopiero w momencie uiszczenia należności.
 • annual accounting schemeumożliwia złożenie jednej deklaracji VAT w roku (zamiast czterech) oraz rozłożenie płatności podatku na raty. Przeznaczona dla firm, których obrót nie przekroczył sumy £1,350,000 rocznie.

Składanie deklaracji VAT

Status płatnika VAT – podobnie jak w Polsce – nakłada na przedsiębiorcę obowiązek składania deklaracji VAT. W Wielkiej Brytanii przygotowuje się je w systemie kwartalnym. Tu warto zaznaczyć, że nie są to kwartały kalendarzowe, ale indywidualne dla każdej firmy (zależne od momentu rejestracji VAT). W deklaracji podaje się informacje dotyczące m.in. wartości sprzedaży i zakupów, ogólnej wartości podatku VAT do zapłaty oraz odliczenia, a także kwotę podatku do zwrotu. Co ważne – dokument należy złożyć nawet w czasie, gdy firma nie prowadzi działalności lub nie dokonuje żadnych transakcji sprzedaży czy zakupu. Niewywiązanie się z tego obowiązku może skutkować nałożeniem na firmę kary finansowej, a te bywają ogromne.

Utrata statusu płatnika VAT

Co ważne, prowadząc działalność w Wielkiej Brytanii możesz również utracić status płatnika VAT (zostać wyrejestrowanym z HMRC). Może się tak stać np. w przypadku notorycznych opóźnień w składaniu deklaracji VAT, problemów z dostarczaniem korespondencji od fiskusa czy braku sprzedaży na terenie Wielkiej Brytanii przez kilka kolejnych kwartałów.

Wielu przedsiębiorcom – zwłaszcza początkującym – nietrudno jest pogubić się w gąszczu przepisów dotyczących podatku VAT w Wielkiej Brytanii. Jeśli nie jesteś pewien, jak ugryźć ten rozległy temat, zwróć się do nas. Podpowiemy Ci, który model rejestracji jest najkorzystniejszy dla Twojego modelu biznesu i zapewnimy Ci spokojną głowę przez cały okres prowadzenia firmy. Jeśli chcesz, możesz też uzyskać odpowiedzi na nurtujące Cię pytania, korzystając z konsultacji VAT.


Aby być na bieżąco w sprawach podatkowych i księgowych, regularnie sprawdzaj naszą stronę lub najlepiej zapisz się na newsletter.

Z poważaniem

Udostępnij ten post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.